Muncă și asigurări sociale

Condiții generale privind alocația pentru copii în R. Elenă

 

În Republica Elenă nu există, ca în România, o alocație de stat pentru copii, care să se  acorde tuturor minorilor, indiferent de veniturile părinților.

Nu există un cadru legislativ unic care să guverneze toate instituţiile de asigurări din Grecia, ceea ce înseamnă că prestaţiile de securitate socială, condiţiile de acordare a drepturilor şi documentele justificative necesare diferă de la o instituţie la alta. 

Institutul de Asigurări Sociale – Casa de Asigurări Generale pentru Salariaţi, cunoscut ca IKA-ETAM, este cea mai mare organizaţie de securitate socială pentru salariaţi în Grecia.IKA-ETAM asigură lucrătorii din sectorul public şi din cel privat care sunt angajaţi în baza unui contract de drept privat.

Prestaţiile familiale sunt administrate de Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă (OAED), iar IKA-ETAM colectează contribuţiile plătite pentru OAED în numele său.
 
I. Alocaţii familiale acordate asiguraților, cotizanți la IKA

Pentru a primi aceste prestaţii, asiguratul trebuie să fi lucrat cel puţin 50 de zile în anul
calendaristic anterior, să fi primit indemnizaţie de şomaj în mod regulat pentru o perioadăde două luni, sau să fi fost evaluat ca fiind lipsit de capacitate de muncă tot pentru o perioadă de două luni.

Cuantumul plătit beneficiarilor este proporţional cu numărul copiilor şi este stabilit
lunar. Nivelurile actuale ale prestaţiei sunt:

▪ 1 copil: 8,22 EUR;
▪ 2 copii: 24,65 EUR;
▪ 3 copii: 55,47 EUR;
▪ 4 copii: 67,38 EUR.
 
Pentru fiecare copil în plus se adaugă o sumă de 11,30 EUR.
Se acordă o prestaţie lunară suplimentară de 2,93 EUR pentru cel de-al treilea copil în viaţă, născut după 1 ianuarie 1982. Prestaţia creşte cu 3,67 EUR pe lună pentru fiecare copil în următoarele cazuri:
▪ pentru orfanii care şi-au pierdut ambii părinţi
▪ pentru copiii cu handicap
▪ pentru copiii nelegitimi care nu au fost recunoscuţi
▪ dacă soţul/soţia asiguratului efectuează serviciul în cadrul forţelor armate
▪ dacă asiguratul este o văduvă sau un văduv
▪ dacă beneficiarul are un/o soţ/soţie cu handicap. 

II. Alocaţii familiale în cadrul protecţiei sociale de stat

În cadrul protecţiei sociale de stat, alocaţiile familiale se plătesc către:
• mama care are un al treilea copil (plătită ca prestaţie lunară sau ca sumă
forfetară);
• familie cu cel puţin patru copii;
• familie cu cel puţin trei copii;
• familie cu copii neprotejaţi.

Cuantumul alocaţiilor familiale din cardul protecţiei sociale de stat este:
• prestaţie lunară de 177 EUR unei mame care are un al treilea copil;
• sumă forfetară de 2.000 EUR unei mame care are un al treilea copil;
• prestaţie lunară de 44 EUR per copil pentru o familie cu cel puţin patru copii;
• prestaţie lunară de 44 EUR per copil pentru o familie cu cel puţin trei copii;
• prestaţie lunară de 44,02 EUR for fiecare copil neprotejat, până la vârsta de 16
ani.

Condiții generale

▪ Copiii pentru care se plătesc alocaţii familiale trebuie  să aibă sub 18 ani, sau 22 de ani, dacă sunt înscrişi la o formă de învăţământ la zi, sau să nu aibă capacitate de muncă (în acest caz, prestaţia este plătită atât timp cât persistă incapacitatea);
▪ să fie necăsătoriţi;
▪ să aibă reşedinţa în Grecia sau într-un alt stat membru al UE.

 

 

Mihaela NICA

Consilier Superior, Atașat MMFPSPV
Republica Elenă și Republica Cipru

În prim plan

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

01.02.2018

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE …

Vizita la Atena a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu

19.02.2018

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat în perioada 15-16 februarie 2018, într-o vizită de lucru în…

Conferinta Stiintifica Internationala "Energie si Schimbari Climatice"

12.10.2017

Sub egida Universității Naționale Kapodistria din Atena și a OCEMN, în perioada 11 - 13 octombrie, se desfășoară…

Forumul de afaceri Doing Business in Romania la Camera de Comert si Industrie a Greciei

06.07.2017

La data de 5 iulie, Ambasada Romaniei a organizat, in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Greciei, la sediul acesteia, un…