Promovare şi cooperare economică

Atragerea de investiţii străine

România dispune de o serie de avantaje pentru atragerea investiţiilor:

Avantaje oferite de piaţă şi de poziţia geografică:

 • Una dintre cele mai mari pieţe din Europa Centrală şi de Est (locul 7, cu 19,78 milioane de locuitori);
 • Poartă de acces la piaţa UE (aprox. 500 milioane consumatori)
 • Locaţie atractivă – situată la intersecţia dintre UE, Balcani şi CIS, România este traversată de trei importante coridoare pan-europene: Coridorul nr. 4 (care leagă Vestul de Estul Europei); Coridorul nr. 9 (care face legătura între Nordul şi Sudul continentului şi Coridorul nr. 7 (care facilitează navigaţia în interiorul Europei).

Avantaje datorate resurselor:

 • Forţă de muncă înalt calificată, la preţuri competitive, cu cunoştinţe solide de limbi străine, tehnologie, IT, inginerie, etc. Prezenţa a peste 10 centre universitare recunoscute susţine formarea profesională şi formarea aplicată continuă;
 • Resurse naturale bogate, incluzând ape de suprafaţă şi subterane, terenuri agricole fertile, petrol şi gaze naturale;
 • Potenţial turistic variat şi semnificativ.

Avantaje politice:

 • Stat membru UE
 • Factor de stabilitate în regiune – stat membru NATO
 • Garanţie a stabilităţii în Sud-Estul Europei

Avantaje rezultate din relaţiile internaţionale:

 • Existenţa acordurilor bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
 • Relaţii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta şi Autoritatea Naţională Palestiniană;
 • Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei;
 • Tratate de comerţ liber cu ţările UE, EFTA, CEFTA;
 • Membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO) din ianuarie 1995.

Avantaje economice:

 • Infrastructură aeriană şi maritimă dezvoltată şi în proces de modernizare şi 23 porturi pe căi navigabile şi maritime;
 • Infrastructură rutieră supusă unui proces continuu de modernizare (angajament luat în direcţia aducerii infrastructurii autostrăzilor la nivelul standardelor UE);
 • Reţele de telefonie mobilă în sisteme GSM bine dezvoltate, cu un grad de acoperire de peste 90% din suprafaţa ţării;
 • Infrastructura industrială puternic dezvoltată, inclusiv industria petrolieră şi petrochimică;
 • Existenţa a peste 50 de parcuri industriale;
 • Existenţa sucursalelor şi reprezentanţelor băncilor internaţionale;
 • Neimpozitarea profitului reinvestit;
 • Acces la scheme de ajutor de stat şi fonduri europene;
 • Creşterea interesului din partea investitorilor străini – a doua destinaţie principală a fluxului ISD în regiune (sursa: 2010 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence index)

Avantaje sociale:

 • Acorduri între Guvern și sindicatele reprezentative;
 • Absența unor mişcări sindicale majore;
 • Piaţa muncii şi relaţiile de muncă legiferate prin Codul Muncii.

Avantaje legislative:

 • Prevederi legale similare cu cele din UE (implementarea Acquis-lui Communitar)
 • Politica fiscală reglementată prin Codul Fiscal

 

Politica fiscală sănătoasă :

Impozitul pe profit:

 • Cota standard de 16%;
 • Profitul reinvestit este scutit de impozit;
 • Facilitatea de profit reinvestit se acordă atât pentru echipamentele din grupa 2.1 cât și din clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) și Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și de facturat.

Taxa pe valoarea adăugată-TVA

 • Cotă standard de TVA pentru toate bunurile și serviciile 20%;
 • Cotă de 9% pentru medicamente, produse alimentare, cazarea în sectorul hotelier, servicii de restaurant și catering;
 • Cotă de 5% pentru carti, manuale scolare, reviste si pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, targuri sau expozitii.

Impozitul pe dividende

 • Începând cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende plătit unei persoane fizice sau juridice este în procent de 5%.

·         În cazul în care o societate din România efectueaza plăți de dividende către o altă societate din România se acordă o scutire la impozitul pe dividend, în cazul în care persoana ce încasează dividendele îndeplinește unele condiții cumulative, respectiv deține mai mult de 10% din capitalul social al plătitorului de dividend pentru o perioadă mai mare de 1 an, criteriu analizat la data plății dividendului iar beneficiarul este la rândul său plătitor de impozit pe profit.
In plus, veniturile din dividende încasate de o societate plătitoare de impozit pe profit sunt neimpozabile la determinarea impozitului pe profit. Această măsură este una dintre cele ce stimuleaza dezvoltarea societăților de tip holding, societăți identificate frecvent în economia statelor dezvoltate.

Cotele de contribuții de asigurări sociale:

 • Cotele de contribuții de asigurări sociale, pentru condiții normale de muncă, sunt de 10,5% pentru angajat și de 15,8% pentru angajator
 • Cotele de contribuții de asigurări sociale, pentru condiții deosebite de muncă, sunt de 10,5% pentru angajat și de 20,8% pentru angajator

Cotele de contribuții de asigurări de șomaj:

 • 0,5% pentru contribuția angajatului și 0,5% pentru angajator

Cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate:

 • 5,5% pentru angajat și 5,2% pentru angajator

Impozitarea microintreprinderilor

 • Cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați, după cum urmează:

a)1% pentru microintreprinderi care au peste 2 salariați, inclusiv

b)2% pentru microintreprinderile care au un salariat

c) 3% pentru microintreprinderile care nu au salariați

Majorarea pragului de la 65.000 de euro la 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microintreprinderilor.

 

Republica Elenă reprezintă unul dintre principalii investitori străini în România, ocupând la 31 decembrie 2015, locul 6 în clasamentul investitorilor străini, cu o valoare a capitalului social subscris de 1,780 miliarde Euro şi un număr de 6278 societăţi comerciale (conform statisticii ONRC, la 31.12.2015).

La data de 30 noiembrie 2015, volumul schimburilor comerciale bilaterale a însumat 1325,01 milioane Euro, în creștere cu 6,38% comparativ cu cel înregistrat în perioada similar a lui 2014, având o pondere de 1,22% în comerțul exterior al României.

Exporturile românești în R.Elenă au scăzut cu 2,54% în primele 11 luni ale lui 2015, înregistrând 660,60 milioane Euro (locul 14 între statele membre UE, respectiv locul 18 în topul statelor de destinație a produselor livrate din țara noastră), cu o pondere de 1,30% în totalul exporturilor României.

Structura exporturilor românești pe piața elenă, în primele 11 luni ale lui 2015, este următoarea :

 • produse minerale: 18,9% în totalul exportului;
 • metale commune și articole din metale comune: 14,3% în totalul exportului;
 • animale vii și produse ale regnului animal: 12,2%;
 • mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora: 11,2%;
 • produse alimentare, băuturi, lichide alcoolice, oțet, tutun și înlocuitori: 8,1%;
 • produse ale regnului vegetal: 5,9% (în principal cereale);
 • produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe: 5,9%;
 • materiale plastice și articole din materiale plastice: 5,4%;
 • lemn, cărbune din lemn și articole din lemn: 4,8%;
 • pastă de lemn sau din alte material fibroase celulozice, hârtie și carton: 4,0%;
 • instrumente și aparate optice: 1,7%
 • materiale textile și articole din aceste material: 1,7%;
 • grăsimi și uleiuri animale și vegetale: 1,5%;
 • articole din piatră, ipsos, ciment, ceramic, sticlă: 1,4%;
 • mobilă: 1,4%

Importurile românești în R.Elenă au crescut cu 17,03% în primele 11 luni ale lui 2015, înregistrând 664,41 milioane Euro (locul 14 între statele membre UE, respectiv locul 18 în topul statelor de destinație al furnizorilor), cu o pondere de 1,15% în totalul importurilor României.

Structura importurilor românești de pe piața elenă, în primele 11 luni ale lui 2015, este următoarea :

 • metale comune și articole din metale comune: 26,4 % în totalul importului;
 • materiale plastice și articole din materiale plastice: 15,0%;
 • produse ale regnului vegetal: 12,3%;
 • mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora: 10,0%;
 • produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe: 8,6%;
 • produse alimentare, băuturi, lichide alcoolice, oțet, tutun și înlocuitori: 6,4%;
 • materiale textile și articole din aceste material: 4,7%;
 • mărfuri și produse diverse(mobilă, jucării, articole diferite): 4,6%
 • pastă de lemn sau din alte material fibroase celulozice, hârtie și carton: 2,0%;
 • produse minerale: 1,9%;
 • animale vii și produse ale regnului animal: 1,8%;
 • articole din piatră, ipsos, ciment, ceramic, sticlă: 1,3%;
 • instrumente și aparate optice: 1,1%
 • grăsimi și uleiuri animale și vegetale: 1,0%;
 • încălțăminte, pălării, umbrele, pene sau fulgi, flori artificiale: 1,0%
 • lemn, cărbune din lemn și articole din lemn: 0,4%%;

 

Servicii consulare pe bază de programare

13.01.2017

Vă facem cunoscut că, începând cu data de 1 februarie 2017, TOATE serviciile consulare vor fi procesate NUMAI pe bază de programare. …

Ceremonia de predare a președinției IHRA

15.03.2017

La data de 15 martie a.c., la sediul Muzeului Evreiesc din Atena a avut loc un eveniment de marcare simbolică, pe plan local, a…

Participarea Ambasadorului României la evenimentele de comemorare a victimelor Holocaustului desfășurate în Atena

30.01.2017

În contextul manifestărilor organizate în R. Elenă cu prilejul Zilei Internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului,…

Ghișeul consular online

20.01.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în străinătate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice…