Promovare şi cooperare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului românesc este reglementat prin OUG nr.120/25.09.2002(Monitorul Oficial nr. 727/04.10.2002) aprobată prin Legea nr.663/16.12.2002, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 81/25.01.2005. 

Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări.

Monitorizarea Sistemului de susţinere si promovare a exportului si armonizarea activitatilor de elaborare si aplicare a strategiei si politicilor de stimulare si promovare a exporturilor cu strategiile si politicile sectoriale  se realizeaza de catre Consiliul de Export, înfiinţat prin HG nr. 486/01.04.2004, publicata in MO nr.338/19.04.2004.

 

Instrumentele de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat:

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort :

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de către Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin care se vor suporta, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind:

a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acțiunii promoționale, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizare acțiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi mini-expozițiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expozițiilor internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

b) organizarea de misiuni economice şi acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociației profesionale care contribuie la realizarea acțiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora etc.

c) realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, în conformitate cu legislația în vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d) realizarea de acțiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurențiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate şi reclama cu caracter general în străinătate şi la ambasadele străine din România.

e) realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare;

f) susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

g) finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti.

2.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

2.3.Programul de creștere a competitivității produselor industriale, administrat de către Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri.

2.4.Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Programele prevăzute la pct. 2.3 si 2.4 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporţie de până la 75% pentru:

a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;

b) dotarea şi/sau amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz;

c) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti.

2.5. Restituţii la export pentru produse agroalimentare stabilite anual prin regulamente ale Comisiei Europene. Modalităţile de plată a restituţiilor la export sunt prezentate pe site-ul Agenţiei de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură (APIA: http://www.apia.org.ro/).

Relaţii suplimentare: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Direcţia Dezvoltare Export

Tel: 021 4010514

Email: vodita.popescu@dce.gov.ro

 

 Reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:

  1. Furnizarea de informatii prvind oportunitatile de afaceri si cooperare pe pietele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitatii internationale, etc.)
  2. Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţa de reşedinţă, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti
  3. Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă.

În Republica Elenă, reţeaua externă este reprezentată de:


BPCE Atena

7, Emmanoil Benaki

Paleo Psychico, 15452 Athens

Telefon: +30 210 672 8877

Fax :       +30 210 672 8883


Contact :
Camelia Luchian, secretar economic I, economic@romaniaemb.gr

 

Servicii consulare pe bază de programare

13.01.2017

Vă facem cunoscut că, începând cu data de 1 februarie 2017, TOATE serviciile consulare vor fi procesate NUMAI pe bază de programare. …

Ceremonia de predare a președinției IHRA

15.03.2017

La data de 15 martie a.c., la sediul Muzeului Evreiesc din Atena a avut loc un eveniment de marcare simbolică, pe plan local, a…

Participarea Ambasadorului României la evenimentele de comemorare a victimelor Holocaustului desfășurate în Atena

30.01.2017

În contextul manifestărilor organizate în R. Elenă cu prilejul Zilei Internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului,…

Ghișeul consular online

20.01.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în străinătate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice…