Prima pagină

Biroul de Promovare şi Cooperare Economică Atena

Biroul de Promovare Comercial Economica (BPCE) Atena

Activitatea personalului cu atribuţii economice trimis în străinătate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) este organizată sub formă de „Birou de Promovare Comercial - Economică" (BPCE) în cadrul misiunilor diplomatice ale României (ambasade sau consulate generale) sau în ţări / centre comerciale de interes pentru România. Atribuţiile şi competenţele specifice ale consilierilor economici trimişi de MMACA în străinătate, destinate sprijinirii mediului de afaceri, sunt:

Atribuţii şi sarcini specifice vizând promovarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale, în principal, a exportului şi cooperării economice:

1. Crearea, cultivarea şi dezvoltarea dialogului şi relaţiilor cu comunitatea oamenilor de afaceri din ţara de reşedinţă, având în vedere influenţa acesteia în deciziile comerciale, economice şi politice.
2. Crearea de relaţii cu autorităţile din ţara de reşedinţă şi identificarea căilor de acţiune care să susţină dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale. În cazul misiunilor în care există și reprezentanţi cu sarcini economice trimişi de alte instituţii, reprezentantul MMACA se va concentra asupra relaţiilor cu instituţiile din țările de reşedinţă cu atribuţii privind relaţiile economice internaţionale în domeniile comerţului exterior, industriei, energiei, mediului de afaceri.
3. Iniţierea, organizarea şi participarea la negocieri care au loc în ţara de reşedinţă, la nivel guvernamental sau ministerial, în vederea convenirii de noi acorduri, actualizării celor existente, recuperării creanţelor, precum şi alte forme comune de monitorizare a relaţiilor economice bilaterale.
4. Transmiterea de date prelucrate vizând oportunitatea negocierii unor acorduri preferenţiale privind crearea unor zone de liber schimb sau a unor uniuni vamale, luând în considerare interesul românesc în materie, precum și participarea țării de reşedinţa la diverse forme de integrare economică, regională sau subregională.
5. Organizarea sesiunilor Comisiilor mixte și a Grupelor de lucru, în special cele din domeniile industriei, energiei și relaţiilor comerciale bilaterale (MMACA asigură secretariatul Comisiilor / Consiliilor / Comitetelor interguvernamentale de colaborare economică și tehnico-ştiinţifică).
6. Informarea partenerilor externi asupra legislaţiei româneşti referitoare la problematica relaţiilor comercial-economice, cu relevarea efectelor acesteia asupra climatului de afaceri din România, precum şi stimularea interesului oamenilor de afaceri străini pentru efectuarea de operaţiuni comerciale și de cooperare economică cu ţara noastră.
7. Studierea pieţei locale sau zonale, întocmirea de lucrări de sinteză privind tendinţele conjuncturale manifestate şi formularea de propuneri pentru dezvoltarea exportului; materialele transmise vor cuprinde periodic şi analize privind evoluţia macroeconomică a ţării de reşedinţă corelată cu procesele de integrare economică regională şi globală, urmărindu-se cu precădere impactul asupra relaţiilor comerciale ale României cu zona respectivă.
8. Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi societăţilor comerciale româneşti, la solicitarea acestora, în vederea stabilirii de contacte în ţara de reşedinţă, pentru concretizarea de tranzacţii comerciale şi de cooperare, inclusiv pe terţe pieţe. Acordarea de asistență operatorilor economici locali care vor să importe din România.
9. Sprijinirea organizării de acţiuni promoţionale destinate majorării exportului prin:
participarea activă la realizarea programului de târguri și expoziţii în țara în care își desfășoară activitatea și transmiterea de propuneri privind participarea la acele acţiuni cu impact asupra exportului romanesc, atât cu pavilion naţional cât și în cadrul programelor de promovare ale altor instituţii, organizaţii sau chiar ale societăților comerciale româneşti;
transmiterea de propuneri privind organizarea de misiuni economice specializate, simpozioane, mini-expoziţii, inclusiv prin folosirea eventualelor spații disponibile existente la misiunile diplomatice;
acordarea de asistență de specialitate delegaţiilor din țară prezente pe piața de reşedinţă pentru acțiuni de promovare a exportului, inclusiv sprijinirea firmelor româneşti în obţinerea de informaţii privind metodologia și costurile pentru înfiinţarea și funcţionarea reprezentanțelor comerciale proprii în țara de reședință;
diversificarea schimburilor de mărfuri şi servicii cu ţara de reşedinţă, urmărindu-se asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi de plăţi.
10. Informarea operativă, prin e-mail, a MMACA și a societăţilor comerciale româneşti în legătură cu:
facilităţile de import din țara de reşedinţă și elementele tehnice pentru valorificarea acestora;
licitaţiile internaţionale ce se organizează în ţara de reşedinţă cu propuneri concrete de participare la acestea;
oportunităţile de afaceri (cereri de ofertă, oferte).
11. Acordarea de asistenţă operatorilor economici români pe linia verificării bonităţii firmelor pe care le propun sau se propun ca partenere.
12. Acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru partenerii interesaţi, în strictă concordanţă cu reglementările legale în vigoare şi cu practicile şi standardele comerciale internaţionale; vor fi avute în vedere prevederile acordurilor şi înţelegerilor bi- şi/sau multilaterale cu impact asupra relaţiilor comerciale cu ţara de reşedinţă.
13. Transmiterea de informaţii asupra modului de aplicare în țara de reşedinţă a angajamentelor asumate de aceasta în cadrul OMC, făcându-se totodată propuneri privind eventuale abateri constatate, mai ales în situația în care acestea afectează exporturile româneşti în țara respectivă. De asemenea, vor fi comunicate informații privind modul concret de funcţionare a unor mecanisme de politică comercială convenite în plan multilateral.
14. Furnizarea de date și informaţii în legătură cu participarea țării de reședință la diverse zone de comerţ liber și uniuni vamale, cu evaluări asupra modului de funcţionare a acestora și asupra comerţului și cooperării economice cu România.
15. Intesificarea discuţiilor și contactelor cu autorităţile țării de reşedinţa și cu asociaţiile profesionale, în vederea determinării gradului de sensibilitate a pieţei față de produsele românești și pentru evitarea adoptării unor măsuri de apărare comercială sub forma măsurilor de salvgardare sau a procedurilor anti-dumping. În cazul în care o asemenea masură sau procedură a fost declanşată, vor fi obținute date concrete necesare apărării poziției părții române vizând: determinarea prejudiciului, legătura de cauzalitate între importurile din România și prejudiciul creat, prețurile practicate de diverși competitori pe piața respectivă pentru produsul în cauză, prețurile producătorilor naționali s.a. Aspectele de la acest punct vor face obiectul unor informări operative punctuale sau, după caz, vor fi menţionate distinct în rapoartele trimestriale.
16. Acordarea unei atenţii deosebite asigurării stabilităţii relaţiilor economice prin promovarea unor acţiuni de cooperarea economică în România, în țara de reşedinţă și pe terţe pieţe. Identificarea unor parteneri potenţiali și urmărirea, prin contacte permanente, a modului de derulare a unor asemenea acţiuni reprezintă sarcini prioritare, sens în care MMACA va transmite portofoliul de proiecte și potenţialul de cooperare în domeniile: industriei civile; industriei de apărare; producerii, transportului și distribuţiei de energie electrică și gaze naturale; producţiei de cărbune; exploatării și prelucrării ţiţeiului.
17. Elaborarea de către fiecare misiune a unui „Îndrumar de afaceri" care să conţină informaţii cu privire la mediul de afaceri din ţara respectivă, regimul de comerţ exterior şi investiţii, cu precizări privind regimul aplicat României, precum și alte informaţii utile oamenilor de afaceri români care se deplasează în zonă. Acest îndrumar va putea fi vizualizat atât pe site-ul misiunii, cât şi al MMACA. Reactualizarea îndrumarului se va face semestrial sau de câte ori apar elemente semnificative care impun modificarea acestuia.
18. Trimiterea în țară de materiale documentare privind economia țării de reşedinţă, comerţul exterior (elemente de conjunctură economică, statistici privind economia naţională), pentru dezvoltarea și actualizarea băncii de date a MMACA.

Atribuţii în domeniul atragerii investiţiilor străine:

   1. Sensibilizarea partenerilor străini privind realităţile româneşti, climatul stimulativ de afaceri şi investiţii, precum şi domeniile prioritare în care se doreşte participarea acestora.
   2. Întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital.
   3. Vor fi promovate, cu prioritate, proiecte generatoare de export, de modernizare și eficientizare a sectorului energetic, de implementare a tehnologiilor înalte în producţia industrială.
   4. Informarea în ţară cu privire la posibilităţile de obţinere de credite guvernamentale sau comerciale destinate retehnologizării şi restructurării industriei, energeticii, dezvoltării infrastructurii, diversificării producţiei, revigorării potenţialului productiv naţional.
   5. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, financiar, legislativ etc. care să stimuleze interesul acestora de dezvoltare a relaţiilor cu parteneri din România.

 

Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis cu prilejul Zilei Limbii Elene

11.02.2020

10 februarie 2020 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 10 februarie a.c., un mesaj prilejul Zilei…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

13.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul …

Eveniment de comemorare a celei de-a 30-a aniversări a căderii comunismului în Europa Centrală și de Est (Atena, 27 noiembrie 2019)

09.12.2019

La data de 27 noiembrie 2019, Ambasada României la Atena a organizat, împreună cu Ambasadele în R. Elenă ale Slovaciei, Poloniei,…

Ziua Armatei Romaniei

28.10.2019

În data de joi, 24 octombrie 2019, Ambasada României la Atena a găzduit recepția prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei României. …