Alte informaţii de interes consular

Apostila Convenţiei de la Haga din 1961

România și Republica Elenă sunt state semnatare ale prezentei convenții sens în care actele oficiale care au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant trebuie apostilate. 

Sunt considerate acte oficiale și necesită apostilare următoarele:

   a)documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;

   b)documentele administrative;

   c)actele notariale;

   d)declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viza de învestire cu data certă și legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.

- Sunt scutite apostilării documentele întocmite de agenți diplomatici sau consulari;

 

Certificarea documentelor cu Apostilă este prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine.

Apostila dovedeşte că actul pe care a fost aplicat respectă cerinţele de validitate reglementate de un stat.

După aplicarea apostilei actului oficial românesc de către autorităţile române competente, actul este valabil în statul solicitat fără nicio altă formalitate suplimentară.

 

Documente emise în România

Conform Convenţiei e la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele şi prefecturile.

 • Tribunalele aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:
  • - hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
  • - acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);
  • - actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc; 
  • - actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Justiţiei www.just.ro 

 • Prefecturile pentru documentele administrative.:
  • - certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998;
  • - certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
  • - certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
  • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
  • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
  • adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;
  • adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
  • actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr. 19;
  • actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, str. Grl. Berthelot, nr. 30.
  • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;
  • adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;
  • certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;
  • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
  • brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
  • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă;
  • adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;
  • Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor; 
  • adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistentelor Medicale din Romania). 

Eliberarea apostilei se realizeaza de catre institutia prefectului din judetul in care: titularul actului sau sotul/sotia ori o ruda pana la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau emitentul actului are sediu.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro 

(http://www.mai.gov.ro/documente/aparat_central/informatii%20apostila.pdf)

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

13.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul …

Eveniment de comemorare a celei de-a 30-a aniversări a căderii comunismului în Europa Centrală și de Est (Atena, 27 noiembrie 2019)

09.12.2019

La data de 27 noiembrie 2019, Ambasada României la Atena a organizat, împreună cu Ambasadele în R. Elenă ale Slovaciei, Poloniei,…

Ziua Armatei Romaniei

28.10.2019

În data de joi, 24 octombrie 2019, Ambasada României la Atena a găzduit recepția prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei României. …

Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență (Legea nr. 288/2015, art.10-15)

08.08.2019

”Articolul 10 (1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt…