Servicii consulare. Vize.

Viza română. Servicii pt. cetăţenii străini

Informaţii generale

Cetăţenii străini care călătoresc in România trebuie să obţină în prealabil viza de la o ambasadă sau consulat român, cu excepţia acelora care provin din ţări cu care România are încheiate acorduri de desfiinţare a vizei sau pentru care a renunţat unilateral la obligativitatea vizei (click aici pentru anexele 1, 2, 3).

Pentru informaţii detaliate privind viza românăconsultaţi site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea Viza română.

Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate pot acorda viza de scurtă şedere, fără aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, străinilor care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, dacă depun cerere de viză in ţara ai căror cetăţeni sunt.

În vederea aprobării acordării vizei pentru străinii proveniţi din statele incluse în lista prevăzută in Anexa 3, Ministerul Afacerilor Externe solicită avizul Autorităţii pentru străini, aviz care se emite în termen de 30 de zile de la primirea solicitării Direcţiei Generale Afaceri Consulare.

Vizele de lungă şedere se acordă numai cu acordul Autorităţii pentru Străini.

Viza poate fi emisă pentru una sau mai multe călătorii.

Vizele de scurtă şedere şi de tranzit se pot acorda, cu titlu de excepţie, şi de către organele poliţiei de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, numai în următoarele situaţii:

a. în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau accidente;

b. în caz de deces sau îmbolnăviri grave ale rudelor apropiate, dovedite cu documente corespunzătoare;

c. în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor, aflate în situaţii deosebite, care sunt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, intemperii sau pericol de atac terorist;

d. în cazul funcţionarilor care aparţin unor organizaţii internaţionale şi au fost delegaţi să îndeplinească misiuni oficiale în România într-un interval de timp scurt;

e. în cazul participanţilor la acţiunile internaţionale organizate în România, când intervalul de timp dintre informarea participanţilor şi data acţiunii nu permite obţinerea vizelor de intrare. În această situaţie vizele vor fi acordate cu avizul prealabil al Autorităţii pentru străini, solicitat de organizator, şi cu informarea ulterioară a Ministerului Afacerilor Externe;

f. în cazul marinarilor străini care urmează să fie repatriaţi la încetarea contractului de muncă sau în cazul efectuării schimburilor de echipaje.
 Categorii de viză

Autorităţile romane emit următoarele tipuri de viză:

1. viza de tranzit aeroportuar, identificată prin simbolul A;

2. viza de tranzit, identificată prin simbolul B sau prin simbolul B/CL, când este viză colectivă

3. viza de scurtă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

 • misiune, identificată prin simbolul C/M;
 • turism, identificată prin simbolul C/TU
 • vizită, identificată prin simbolul C/VV;
 • afaceri, identificată prin simbolul C/A;
 • transport, identificată prin simbolul C/TR;
 • activităţi sportive, identificată prin simbolul C/SP;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române, identificată prin simbolul C/ZA;

4. viza de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

 • desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE;
 • desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP;
 • desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC;
 • angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM;
 • studii, identificată prin simbolul D/SD;
 • reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF;
 • intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR;
 • activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU;
 • alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS;
 • viza diplomatică şi viza de serviciu, identificată prin simbolul DS.

Vizele sunt valabile şi dau dreptul la şedere in România, astfel:

a. 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire in ţara, in cazul vizelor de lunga şedere 

b. până la 90 de zile fără posibilitatea prelungirii în ţară in cazul vizelor de scurtă şedere;

c. 5 zile de la data intrării in România, in cazul vizei de tranzit.

 
Formular viză


Pentru accesarea formularelor de viză, click aici.
 

1) IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001, PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE, AMBASADA ROMANIEI LA ATENA PRELUCREAZA CU BUNA CREDINTA PENTRU SCOPURI LEGITIME, IMPLEMENTAREA DATELOR PENTRU PASAPOARTELE SIMPLE ELECTRONICE.

NUMARUL PERSONAL AL MAE IN SCOPUL PROCESARII ACESTOR DATE ESTE : 5287;

2) IN SCOPUL PROCESARII CERERILOR DE VIZE

PENTRU INTRAREA PE TERITORIUL ROMANIEI, MAE ARE NUMARUL DE OPERATOR: 5285;

3) DESTINATARII DATELOR PERSONALE SUNT, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE CENTRUL NATIONAL DE VIZE SI OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI. SOLICITANTII DE VIZE SUNT OBLIGATI SA FURNIZEZE TOATE DATELE PERSONALE IN SCOPUL PRELUCRARII LOR.

Dreptul de acces la date (art. 13)

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate

Dreptul la interventie asupra datelor (art.14)

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor care nu sunt prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Dreptul la opozitie (art. 15)

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

13.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul …

Eveniment de comemorare a celei de-a 30-a aniversări a căderii comunismului în Europa Centrală și de Est (Atena, 27 noiembrie 2019)

09.12.2019

La data de 27 noiembrie 2019, Ambasada României la Atena a organizat, împreună cu Ambasadele în R. Elenă ale Slovaciei, Poloniei,…

Ziua Armatei Romaniei

28.10.2019

În data de joi, 24 octombrie 2019, Ambasada României la Atena a găzduit recepția prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei României. …

Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență (Legea nr. 288/2015, art.10-15)

08.08.2019

”Articolul 10 (1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt…