Prima pagină

Program. Jurisdicţie consulară. Programare econsulat.ro

 

Program de lucru cu publicul al Secţiei Consulare:

 

LUNI şi JOI

între orele 9 – 15  

- servicii notariale și asistență consulară;

- preluări documente/acte;

- situații de urgență, fără programare.

- eliberari pasapoarte/ acte.

 

MARȚI şi MIERCURI 

între orele 12 – 18

- servicii notariale și asistență consulară;

- preluări documente/acte;

- situații de urgență, fără programare.

- eliberari pasapoarte/ acte.

 

VINERI 

între orele 9 – 13

- eliberări documente/acte;

- situații de urgență, fără programare.

eliberari pasapoarte/ acte.

 

 Important! începând cu data de 17 februarie 2017 toate serviciile consulare (cu excepția celor de urgență) la Sectia consulara a Ambasadei României la Atena se efectueaza numai pe bază de programare prealabilă, ONLINE accesand portalul www.econsulat.ro!

 

Vă informăm că, în măsura în care există situații excepționale care presupun prestarea serviciilor consulare în lipsa unei programări online, acestea sunt tratate cu celeritate de către membrii oficiului consular, în sprijinul asigurării asistenței consulare adecvate cetățenilor români aflați în competența teritorială (persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, doamnele însărcinate și cetățenii care se confruntă cu o situație de urgență dovedită).

În astfel de ocazii, apelăm la buna înțelegere a petenților solicitanți de servicii consulare pentru ca oficiul consular să onoreze eficient cererile formulate.

 

 

INSTRUCTIUNI privind accesarea portalului www.econsulat.ro

 

IMPORTANT: În vederea eficientizării asistenței și serviciilor consulare oferite cetățenilor români, a fost deja introdus în utilizare în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României,  un nou sistem de interfață cu solicitanții de servicii consulare, numit generic SIMISC (Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni), care permite inițierea unui serviciu consular prin intermediul unui portal din internet (moment în care vor fi furnizate digital toate datele/actele deținute), astfel încât funcționarul consular să aprecieze îndeplinirea condițiilor legale de întocmire a serviciului consular (materializat prin validarea cererii electronice). După validare, solicitantul își va alege singur o programare disponibilă în același portal și se va prezenta la misiune la data și ora stabilite, cu toate documentele deținute, în original (sau așa cum le solicită procedura respectivă). În acest fel se asigură acceptabilitatea serviciului (programarea este posibilă numai dacă documentele sunt complete) şi o durată de așteptare cât mai mică la sediul misiunii pentru preluarea şi procesare cererii. SIMISC (Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni), denumit şi "Ghișeul Consular Online", este accesibil prin portalul de internet www.econsulat.ro.  Acest portal este folosit exclusiv pentru verificarea de la distanță a documentelor deținute de solicitant, pentru a se stabili dacă ele corespund serviciului consular dorit şi a se obține o programare (zi/oră) pentru depunerea efectivă a cererii la misiunea/oficiul competent teritorial. Cu toate că sunt oferite şi explicații de utilizare pe portalul indicat mai sus, vă recomandăm parcurgerea informațiilor de mai jos, care explică mai în amănunt anumite etape din derularea unei cereri prin Ghișeul consular online, şi a vă facilita obținerea, în final, a unei programări.

NOTĂ: În prezent sistemul SIMISC este complet funcțional! Vă rugăm începeți cu filmul de prezentare din portalul ECONSULAT (link: https://www.econsulat.ro/Video/Despre_sistem.mp4) pentru a vă familiariza cu modul în care trebuie să interacționați cu sistemul SIMISC şi cum vă vor răspunde funcționarii consulari prin intermediul acestui sistem.

Urmare intrării în funcțiune a SIMISC vă reamintim că  procedura de lucru cu publicul la Secția consulară este următoarea:

1. Studiați mai întâi online, pe portalul de internet al misiunii noastre (meniul pe partea stângă a acestui ecran), condițiile şi actele necesare pentru efectuarea serviciului consular dorit.

2. La PRIMA solicitare, fiecare solicitant va trebui să deschidă un cont în portalul www.econsulat.ro, fiind necesar pentru aceasta un cont de Email personal. Contul poate fi folosit pentru cereri personale (ale titularului de cont) sau pentru alte persoane (membri de familie, rude, cunoscuți). NOTĂ: rețineți cum ați scris adresa de email la crearea de cont şi folosiți EXACT aceeași scriere când veți accesa ulterior contul (capitalizarea are importantă!).

3.Portalul www.econsulat.ro oferă explicații generaliste (fără particularizări de țară) privind procedura de urmat şi actele necesare pentru fiecare serviciu consular.

  • Selectați serviciul dorit şi completați toate datele solicitate în trei din cele patru secțiuni (Date solicitant, Detalii cerere şi Documente de suport). NOTĂ: solicitantul este chiar persoana pe numele căreia este serviciul consular, cu excepția minorilor sub 14 ani, când solicitantul este părintele cetățean român! Pagina cu Taxe consulare prezintă doar valoarea taxelor ce vor fi percepute pentru serviciul consular dorit.
  • La prima pagina ("Date solicitant"), dacă se completează cu datele unei persoane care nu este titularul contului din SIMISC, se va avea grijă ca în partea de jos a paginii să se debifeze "Actualizare date titular de cont". Altfel, datele solicitantului le vor înlocui pe ale titularului în setările de cont, ceea ce nu este de dorit. Nu folosiți ca "act de identitate" permise de conducere (din România sau strain)! Pentru unele servicii, actul de identitate trebuie să fie obligatoriu valabil (programul verifică acest lucru).
  • La "detalii cerere" completați toate câmpurile solicitate, chiar dacă nu sunt obligatorii, şi în special la documente generate pe loc, cum sunt procurile.
  • Taxele consulare sunt calculate/estimate în funcție de elementele introduse la "detalii cerere".
  • La "Atașați documente" veți observa că sistemul vă solicită documentele de suport generaliste, prevăzute de lege. NOTĂ: este OBLIGATORIE încărcarea lor în sistem (după scanare/fotografiere) pentru a fi analizate vizual de funcționarul consular. Bifarea lor că le dețineți NU este suficientă pentru validarea cererii! Nu întotdeauna lista documentelor din SIMISC este completă şi de aceea vă rugăm să încărcați TOATE documentele prevăzute pe site-ul misiunii ca documente necesare, nu numai cele generaliste din SIMISC. Aceasta deoarece documentele de pe site-ul misiunii ia în considerare toate cerințele legii, inclusiv particularitățile aplicării lor la condițiile specifice din țara de reședință şi jurisdicția consulară respectivă. Documentele care nu se regăsesc în titulatura/lista SIMISC se vor încarcă la "Alte documente". Vă rugăm citiți şi condițiile tehnice exprimate la punctul 7 de mai jos.

4. La serviciile la care se cere un act de identitate/pașaport valabil (!), acesta este actul recunoscut în România (!), deci poate fi carte de identitate românească, pașaport românesc sau pașaport străin. NU este acceptat permisul de conducere romanesc sau străin ca act de identitate.

5. Treceți în mod obligatoriu adresa de domiciliu sau reședința din Grecia! În funcție de această adresă, cererea va fi arondată misiunii României care are în jurisdicția sa acea locație. Conform legii, serviciile consulare se solicită numai misiunii care are în jurisdicția sa adresa de reședință sau domiciliu a petentului. Completați TOATE câmpurile cu date personale, nu numai cele cu steluță roșie (care sunt obligatorii).

6. La unele lucrări de servicii consulare sunt necesare declarații specifice. Veți găsi în "Detalii cerere" opțiuni legate de aceste declarații, pe care le bifați corespunzător situației concrete. În baza acestor bife, sistemul SIMISC generează automat declarațiile, pe care le veți semna la prezentarea personală la consulat. Declararea naționalității (etniei, nu cetățeniei) se face numai dacă se dorește, la înscrierile de certificate străine. În cazul nedeclarării naționalității, câmpurile corespunzătoare din actele românești ce vor fi emise se barează cu o linie.

7. Vizualizați cerințele legale în materie de acte (vă este indicată o listă, atât pe site-ul misiunii, cât şi în SIMISC). Bifați actele deținute, apoi, cu ajutorul scannerului (sau telefonului mobil), scanați/fotografiați aceste acte în format PDF /JPG şi le încărcați (upload) în portal. Documentele în format editabil (procuri, declarații) for fi de tipul DOC sau DOCX. Dacă nu veți încărca documentele, ci doar le veţi bifa, cererea vă va fi returnată pentru completări! Nu încărcați documente de mari dimensiuni (MB) pentru că nu veţi putea să încărcați toate documentele necesare, existând o limitarea a spațiului de memorie în sistem care vă este alocată (5MB). Pentru cele mai bune rezultate, documentele scanate (o pagină) ar trebui să aibă în jurul a 200 KB.

8. NOTĂ: toate documentele emise de autoritățile străine (certificate, adeverințe, formulare etc., cu excepţia  paşapoartelor) trebuie să fie mai întâi apostilate de autoritățile elene competente, iar apoi însoţite de o traducere legalizata/apostilată, pentru a fi acceptate la procedurile respective.

9. După ce aţi încărcat prin portalul de internet toate actele deţinute şi cerute de lege pentru serviciul dorit, trimiteţi cererea la misiunea României la care aţi fost arondat (acţionaţi butonul verde "Trimite cerere"), pentru validare (în program se foloseşte termenul "prevalidare", dar înseamnă exact acelaşi lucru).

10. Funcţionarul consular verifică actele trimise faţă de servicul solicitat şi poate să ia două decizii: să valideze cererea sau să o respingă, motivând lipsurile constatate (cererile care nu au documentele de susţinere trimise scanat vor fi respinse întotdeauna!). Verificarea are loc în 1-3 zile, în funcţie de volumul de cereri de la acel moment.

11. Dacă cererea este respinsă, petentul va primi un mesaj de Email prin SIMISC, avertizând că a fost primit un răspuns la cerere. Intraţi în "detalii cerere" în contul deschis in Portalul ECONSULAT şi operaţi conform indicaţiilor, de regulă completând cererea cu documente suplimentare (menţionate în răspunsul funcţionarului consular). Apoi retrimiteţi cererea spre validare (acţionaţi butonul verde "trimite cererea"). Dacă nici acum cererea nu este completă, ciclul se reia, până când toate documentele prezentate sunt conforme cerinţelor legale şi cererea este validată. Aveţi la dispoziţie şi un câmp de "Observaţii", prin care puteţi efectua un dialog direct cu funcţionarul consular, făcând precizări suplimentare la documentele încărcate.

12. După primirea validării, petentul îşi programează singur deplasarea la misiunea noastră (interviul),  respectiv ziua şi ora, folosind secţiunea de "Programări" a sistemului SIMISC (care se activează numai după validare). Programarea se face în funcţie de tipul serviciului şi funcţionarul disponibil pentru acest tip de serviciu. La nevoie, puteţi reprograma data şi ora interviului, după necesităţi şi disponibilităţi. Sistemul vă oferă programările posibile din ziua dorită, în funcţie de programările efectuate deja şi disponibilităţile rămase.

NOTĂ:  În fereastra de programare trebuie să fie vizibil în dreapta sloturilor de timp disponibile un selector tip "radio button", pe care se dă "click" pentru selecţie, apoi "click" pe butonul "Salvare" care este în partea de jos (sub tabelul cu sloturi de timp). Dacă pe partea dreaptă nu se vede coloana cu "radio buttons", înseamnă că trebuie să măriţi "prinderea în cadru" prin reducerea "zoom"-ului folosit de browser (din opţiunea "View"). O reducere a zoom-ului de 20% este în general suficientă.

13. Pentru depunerea cererii, solicitantul se va prezenta la sediul misiunii noastre, conform programării, respectiv în ziua şi ora stabilită de acesta şi aducând TOATE documentele de suport în ORIGINAL. Nu uitaţi: deţinerea unei programări nu înseamnă 100% fezabilitatea cererii! Dacă la prezentarea documentelor se constată că situaţia reală diferă de cea prezentată anterior (documentele trimise prin portalul ECONSULAT), iar  actele prezentate nu se încadrează în cerinţele legii, serviciul consular va fi respins, cu menţionarea paşilor necesari pentru soluţionare corectă!

 

Pentru sesizari privind disfuncționalități ale portalului Ghișeul Consular Online www.econsulat.ro sau pentru probleme de ordin procedural, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail atena.consul@mae.ro.

 

Cererile pentru obţinerea titlurilor de călătorie pot fi depuse în fiecare zi, în intervalul de lucru cu publicul menţionat.

Cererile privind obținerea titlurilor de călătorie pentru copiii minori vor fi soluționate în aceeași zi, chiar dacă aceasta va necesita prelungirea programului de lucru.

Informații utile privind toate categoriile de servicii consulare și asistență pentru cetățenii români pot fi obținute accesând site-ul oficial al Ambasadei  atena.mae.ro  secțiunea ”SERVICII CONSULARE.VIZE”. 

Rugăm să ne comunicați în solicitare, care este orașul/provincia/statul dumneavoastră de reședință pentru a vă oferi informațiile consulare în funcție de zona geografică.

Telefon: +30 210 6728879 

Fax: +30 210 6728875

E-mailatena.consul@mae.ro   și/sau contact@informatiiconsulare.ro  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon de urgență+30 6978996222

ATENŢIE! LA ACEST NUMĂR NU SE FAC PROGRAMĂRI şi NU SE FURNIZEAZĂ INFORMAŢII CONSULARE!

Acest număr se adresează strict cetăţenilor români care se confruntă cu o situaţie de urgenţă, de exemplu: decese, accidente cu victime, situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar, calamităţi. Se poate apela 24h/24h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circumscripția consulară a Ambasadei României la Atena cuprinde întregul teritoriu al Republicii Elene cu excepția prefecturilor Drama, Kavala, Seres, Kilkis, Pella, Imathia, Halkidiki, Pieria și Salonic, gestionate de Consulatul General al Romaniei de la Salonic.

Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis cu prilejul Zilei Limbii Elene

11.02.2020

10 februarie 2020 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 10 februarie a.c., un mesaj prilejul Zilei…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

13.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul …

Eveniment de comemorare a celei de-a 30-a aniversări a căderii comunismului în Europa Centrală și de Est (Atena, 27 noiembrie 2019)

09.12.2019

La data de 27 noiembrie 2019, Ambasada României la Atena a organizat, împreună cu Ambasadele în R. Elenă ale Slovaciei, Poloniei,…

Ziua Armatei Romaniei

28.10.2019

În data de joi, 24 octombrie 2019, Ambasada României la Atena a găzduit recepția prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei României. …