Relaţii bilaterale

Relaţii economice

 

I. Cadrul juridic

Schimburile comerciale ale României cu Republica Elenă se derulează în baza principiilor instituite de regulile pieţei interne comunitare şi de cele ale politicii comerciale comune a Uniunii Europene.

Alte acorduri și memorandumuri importante

- Acord pentru promovarea și protejarea reciprocă a investiţiilor, ratificat la 22.10.1997 (legea nr. 166 ) și intrat în vigoare la 11.06.1998.

- Convenţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, ratificată la 12.03.1992 ( legea nr. 25 ) și intrată în vigoare la 07.04.1995.

- Acordul romano-elen privind programul pe 5 ani de cooperare pentru dezvoltare.

- Acordul între Guvernul Republicii Elene și Guvernul României privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la București pe 7 februarie 2008, intrat în vigoare la data de 3 martie 2009.

- Memorandumul de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Dezvoltării Rurale și Alimentației din Republica Elenă în domeniul agriculturii, semnat la București la 28 iunie 2011, a fost aprobat de Guvernul României, prin Hotărârea nr. 728 din 25 septembrie 2013.

 

IIEvoluția și structura schimburilor de mărfuri

În anul 2017, exportul de produse din România în Republica Elenă și volumul schimburilor comerciale bilaterale au înregistrat cele mai mari valori anuale din istoria relațiilor româno-elene. Exporturile românești de bunuri s-au ridicat la 895,02 milioane euro, ceea ce reprezintă o creștere de 17,06% față de 2016, iar volumul schimburile comerciale bilaterale a însumat 1775,81 milioane euro, în creștere cu 13,97% comparativ cu anul anterior, cu o pondere de 1,28% în comerțul exterior al României.

Structura exporturilor în anul 2017:

 • produse agroalimentare: 26,2%, îndeosebi animale vii și produse ale regnului animal (9,3%) și produse alimentare, băuturi, tutum (8,7%);
 • produse minerale, cea mai mare parte combustibili, uleiuri minerale, materii bituminoase: 21,7%;
 • metale comune si articole din metale comune: 16,9%;
 • maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora: 9,7%;
 • produse ale industriei chimice si conexe: 5,7%;
 • pastă de lemn, deșeuri de hârtie sau carton: 4,4%;
 • materiale plastice, cauciuc si articole din acestea: 4,4%.

Importurile de produse elene au înregistrat 880,79 milioane euro, având o creștere de 11%.

Structura importurilor în anul 2017:

 • produse agroalimentare (25,2%), îndeosebi produse ale regnului vegetal (16,1%), din care fructe (12%);
 • metale comune și articole din metale comune (23,6%),
 • materiale plastice, cauciuc si produse din acestea (13,1%),
 • produse ale industriei chimice (9,5%),
 • mașini, aparate și echipamente electrice (7,5%)
 • marfuri și produse diverse (7,5%), îndeosebi jucării (6%);
 • materiale textile și articole din acestea (4%).

La 31 08.2018, schimburile comerciale dintre România și Republica Elenă au însumat 1322,26 milioane euro, în creștere cu 16,45% comparativ cu perioada similară din anul 2017. Exporturile românești de bunuri au înregistrat 684,55 milioane euro (în creștere cu 20,72% comparativ cu perioada similară din 2017), în timp ce importurile au înregistrat 637,71 milioane euro (creștere cu 12,18%). Balanța comercială este favorabilă României, înregistrându-se un excedent comercial de 46,84 milioane euro.

 

III. Cooperare economică

a) Societăţi comerciale cu capital elen în România; evoluţia investiţiilor

La 31 octombrie 2018, Grecia ocupa locul 9 în clasamentul investitorilor străini în România, cu o valoare a capitalului social subscris de 1,54 miliarde Euro, în cadrul a 7261 de societăți înregistrate cu participarea capitalului elen, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comerțului (ONRC).

La acestea se adaugă investiţiile realizate în procesul de privatizare (Romtelecom, Bancpost, ICME-ECAB Bucureşti, Sometra Copşa Mică, Pescarul SA Bucureşti etc.) și investiţiile de portofoliu, care sunt evidenţiate separat.

b) Principalele acţiuni de cooperare realizate

 • Achiziţionarea de către Organizaţia Elenă de Telecomunicaţii (OTE) a pachetului de acţiuni majoritar al Romtelecom până la nivelul de 54%;
 • Achiziţionarea de către banca elenă EFG EUROBANK a unui pachet de 58,59% din acţiunile BANCPOST;
 • Reabilitări și consolidări de drumuri, cu participarea companiilor de construcţii elene separat sau în diferite asocieri: EFKLIDIS, AEGEK, ETEP, PROODEFTIKI, KONOIKE, THEMELIODOMI;
 • Înfiinţarea unei societăţi mixte de producţie în domeniul echipamentelor și aparaturii de telecomunicaţii, cu participarea firmelor elene INTRACOM si INTRASOFT, împreună cu AUTOMATICA S.A. – Bucureşti, pentru realizarea de telefoane publice cu cartele și contoare electrice;
 • Investiţia firmei elene MYTILINEOS Holding în domeniul metalurgiei neferoase (cca. 15,5 mil $), prin achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al societăţii comerciale SOMETRA Copşa Mică ;
 • Achiziţionarea de către firma elenă HELLENIC CABLES S.A. a pachetului majoritar de acţiuni al ICME-ECAB Bucureşti (fosta Întreprindere de Cabluri și Materiale Electroizolante) ;
 • Cooperarea în fabricarea încălţămintei (firmele MODERN SHOES Buzău și ALMA Atena);
 • Cooperarea în producţia de ţevi si tuburi din mase plastice pentru construcţii  (firmele OLTCHIM Râmnicu-Valcea si PETZETAKIS Atena);
 • Achiziţionarea prin cooperare, de echipament tehnic pentru aripa nouă a Spitalului de Urgenţă din Bucureşti;
 • Deschiderea centrelor de diagnostic medical Medsana în București și Ploiești de către compania elenă Athens Medical Group.
 • Deschiderea, de către retailerul grec JUMBO Group, a două magazine în Timișoara și în București și extinderea ulterioară a rețelei cu alte patru locații în București, Oradea, Arad și Ploiești.

c) Cooperare in domeniul energiei

La data de 7 februarie 2008 a fost semnat, de către ministrul român al economiei și ministrul elen al dezvoltării economice, Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei, cadru important pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale în sectorul energetic și facilitarea investițiilor bilaterale în acest sector. Acordul a intrat în vigoare la 3 martie 2009. Până în prezent nu s-au materializat proiecte notabile de cooperare în domeniul energetic.

România și Grecia sunt țări active pe piața regională de energie în zona de sud-est a Europei. La începutul anilor 2000, Grecia și-a exprimat interesul pentru importul de energie electrică din Romania, fiind necesare eforturi de cooperare la nivel trilateral – Romania, Grecia și Bulgaria – pentru a identifica soluții de creștere a alocării capacității de transport pe liniile de interconexiune.

 

IV. Dialogul instituțional

La nivel de directori generali ai direcțiilor/departamentelor pentru promovarea comerțului din MECMA român, respectiv MAE elen, sunt instituite consultări economice bilaterale. Lucrările celei de-a IV-a sesiuni a consultărilor bilaterale româno-elene au avut loc la București, la 31 octombrie 2013. Următoarea rundă de consultări va avea loc la Atena în luna noiembrie 2018.

 

V. Acțiuni inițiate pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale

Acțiuni 2010

 • Vizita în Romania a domnului Spyros Kouvelis, Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Republicii Elene – 24-25 februarie, București;
 • Business Forum și Expoziție în domeniul industriei alimentare – 24-25 februarie, București;
 • Participarea domnului secretar de stat Karoly Borbely la conferința pe energie de la Nafplio, organizată în cadrul președinției elene a OCEMN.

Acțiuni 2011

 • În perioada 28-29 iunie Președintele Greciei a efectuat o vizită oficială în România.

Acțiuni 2012

 • Participarea Romaniei cu Pavilion National la Târgul Internațional POSIDONIA 2012 (luna iunie);
 • În cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Romania (POSDRU 2007-2013), finanțat de Fondul Social European (FSE), Camerele de Comerț și Industrie din județele Bistrița Năsăud, Brașov si Prahova au încheiat un Parteneriat transnațional cu Centrul de Formare Profesionala Atena (Mesogeiako Symvouleftiko Systema) pentru implementarea proiectului strategic „Regions for Jobs”.  Una dintre activitățile proiectului este destinata stimulării mobilității geografice si ocupaționale. In acest scop 60 de persoane instruite aparținând grupului țintă si 10 experți mentori - angajați ai Camerelor de Comerț si Industrie s-au deplasat în Grecia în perioada 3.09 - 07.10.2012 pentru a cunoaște programe de antreprenoriat si documentare privind desfășurarea activităților din aria operațiunilor de consolidare a afacerilor.

Acțiuni 2013

 • În perioada 20-25 octombrie, s-a desfășurat la Atena o etapă a programului de proiecte strategice derulate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), numită „PIFAN” Program Integrator al Formării Adulților Necalificați.

Acțiuni 2014

 • În perioada ianuarie - mai 2014, s-au desfășurat la Atena întrunirile Trade Policy Committy (TPC), sub auspiciile Președinției Elene a Consiliului Uniunii Europene, la care au participat reprezentanți ai misiunii permanente române de la Bruxelles, precum și delegați ai Ministerului Economiei. 
 • Participarea Romaniei cu Pavilion National la Târgul Internațional POSIDONIA 2014 (luna iunie)

Acțiuni 2016

 • Vizita în România a ministrului adjunct al afacerilor externe elen, Dimitrios Mardas în perioada 22-23 iunie.
 • Forumul de afaceri româno - elen, București, 23 iunie.

Acțiuni 2017

 • Vizita ministrului afacerilor maritime și politicii insulare a Greciei, Panagiotis Kouroumplis (9-12 iunie);
 • Vizita secretarului de stat din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Gheorghe Gabriel Gheorghe (Atena, 5-6 iulie);
 • Forumul de Afaceri „Doing Business in Romania” (Atena, 5 iulie) organizat, cu sprijinul InvestRomania, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Atena (ACCI);
 • Vizita secretarului de stat pentru comerț exterior, Sterică Fudulea (Salonic și Atena, 8-12 septembrie);
 • Forumul de Afaceri Româno - Elen (Salonic, 8 septembrie), organizat în marja desfășurării TIF 2017;
 • Seminarul economic Româno – Elen, organizat în cooperare cu Clubul de Afaceri din cadrul Asociației Culturale Româno-Elene Armonia (Atena, 11 septembrie);
 • Masă Rotundă cu reprezentanți ai antreprenorilor români din Grecia, organizată la sediul misiunii diplomatice române (Atena, 11 septembrie);
 • Vizita președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (Atena și Salonic, 8-12 septembrie);
 • Vizita președintelui Camerei de Comerț și Industrie Prahova (Atena, 19-22 octombrie).

Acțiuni 2018

 • Eveniment de promovare a vinurilor românești pe piața elenă (Atena, 28 februarie 2018);
 • Participarea firmelor românești la târgul internațional de produse alimentare și băuturi FOOD EXPO, cel mai important eveniment de profil din Grecia (Atena, 10-12 martie 2018);
 • Vizita secretarului de stat pentru comerț exterior, Mihaela Voicilă (Atena și Halkida, 2-6 mai 2018);
 • Vizita secretarului general pentru relații economice internaționale din MAE elen (București, 23-25 mai 2018);
 • Misiune economică multisectorială, în cadrul înfrățirii dintre localitățile Ploiești și Aspropyrgos; încheierea unui acord de cooperare între CCI Prahova si municipalitatea Aspropyrgos; organizarea unui Forum de Afaceri, urmat de întâlniri B2B (Ploiești, 16-20 mai 2018);
 • Misiune economică multisectorială organizată de Camera de Comerț și Industrie Atena cu sprijinul CCIB; Forum de Afaceri și sesiune B2B (București, 23-25 mai 2018);
 • Participarea firmelor românești la târgul internațional din industria navală POSIDONIA, unul din cele mai importante evenimente de profil din lume, organizat odată la doi ani (Atena, 4-8 iunie 2018);
 • Misiune economică multisectorială organizată de Camera de Comerț și Industrie Evia; Forum de Afaceri și sesiune B2B; încheierea unui memorandum de cooperare între CCIB și CCI Evia (București, 4-8 iulie 2018).

Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis cu prilejul Zilei Limbii Elene

11.02.2020

10 februarie 2020 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 10 februarie a.c., un mesaj prilejul Zilei…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

13.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul …

Eveniment de comemorare a celei de-a 30-a aniversări a căderii comunismului în Europa Centrală și de Est (Atena, 27 noiembrie 2019)

09.12.2019

La data de 27 noiembrie 2019, Ambasada României la Atena a organizat, împreună cu Ambasadele în R. Elenă ale Slovaciei, Poloniei,…

Ziua Armatei Romaniei

28.10.2019

În data de joi, 24 octombrie 2019, Ambasada României la Atena a găzduit recepția prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei României. …