Actualitatea ambasadei

Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență (Legea nr. 288/2015, art.10-15)

”Articolul 10

(1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:

a) două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin, prevăzute cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător;

b) două plicuri interior prevăzute cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz; plicurile interioare vor conține două autocolante cu mențiunea «VOTAT», prevăzute cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul lipește autocolantul pe opțiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondență;

c) două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;

d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege;

e) două buletine de vot prin corespondență marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;

f) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior.

 (2) Plicul exterior este autoadresat și este prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia.

(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele și prenumele alegătorului, adresa de corespondență a alegătorului, precum și un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.

Articolul 11

(1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranță, care atestă faptul că persoana care îl deține este cea care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență.

(2) Certificatul de alegător cuprinde numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința din străinătate, după caz, seria și numărul actului de identitate, precum și declarația pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct și secret a dreptului de vot, datată și semnată olograf. În conținutul declarației se vor menționa tipul și data scrutinului.

(3) Certificatul de alegător se semnează olograf de către alegător și poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.

(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) și e), din motive neimputabile acestuia, precum și situațiile în care aceste documente nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.

(5) Alegătorul aflat în situația de la alin. (4) își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.

Articolul 12

Compania Națională «Poșta Română» - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.

Articolul 13

(1) Buletinele de vot prin corespondență prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea un format diferit față de cel al buletinelor de vot utilizate în cadrul secțiilor de votare organizate în străinătate și vor avea imprimat pe prima pagină mențiunea «Buletin de vot prin corespondență».

Articolul 14

(1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conține opțiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.

 (2) Alegătorul completează, datează și semnează olograf certificatul de alegător.

(3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) și certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează.

(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, pe cheltuiala sa. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus și personal de către alegător la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz.

 (5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență.

 (7) Plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sunt anulate fără a mai fi desigilate.

Articolul 15

(1) Birourile electorale pentru votul prin corespondență asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare și înregistrarea primirii acestora.

(2) După înregistrarea plicurilor exterioare, președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, locțiitorul sau membrul desemnat de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență verifică starea sigiliului plicului exterior.

(3) În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență, biroul electoral pentru votul prin corespondență anulează prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător și extragere a plicului interior și introducerea acestuia în urna de vot.

(4) Plicurile exterioare sigilate, înregistrate conform alin. (1), sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondență, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător și la verificarea integrității plicurilor interioare și a sigiliilor acestora.

(5) Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondență.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență.

(7) Certificatele de alegător se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale.

(8) Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârșitul fiecărei zile de activitate și desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.”

În prim plan

Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență (Legea nr. 288/2015, art.10-15)

08.08.2019

”Articolul 10 (1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt…

Alegeri prezidențiale 2019: 3 modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate

07.08.2019

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, la alegerile …

ANUNȚ: Secția Consulară va fi închisă pe 15 și 16 august 2019

06.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile legale, Secția consulară din cadrul Ambasadei României la Atena nu va efectua program …

Participarea Ambasadorului României la ceremonia de preluare a PRES FI

01.07.2019

La 1 iulie a.c., Ambasadorul Lucian Fătu a participat la un eveniment cu pronunțat caracter interactiv organizat la Atena de către…